Résultats relecture/recommandations des textes intégraux

Après relecture par les membres du Comité Scientifique de la JS ESPA, les articles suivants (Catégorie 1) ont reçu la décision suivante :
Retenue sous réserve de révisions auprès du Journal : International Journal of Energy, Environment, and Economics
1-O-007 Axe 1 RANDRIANARISOA Santatra Mitsinjo
1-O-044 Axe 1 ANDRIAMBOLOLONIAINA FALY HERIZO
1-O-063 Axe 1 RANDRIANARISOA Santatra Mitsinjo
1-O-079 Axe 1 Rakotoniaina Fabrice Eric
1-O-082 Axe 1 RAZAFINDRALAMBO Tahiana
1-P-004 Axe 1 RANDRIANARISOA Santatra Mitsinjo
1-P-023 Axe 1 ANDRIAMAHEFA Hajatiana Augustin
1-P-030 Axe 1 TAKIDY Manamihaja Obin
1-P-033 Axe 1 Ndrianantso RANDRIANANDRASANA
1-P-034 Axe 1 RANDRIANANDRASANA Ndrianantso
1-P-061 Axe 1 RAMIANDRISOA Antsa Lalaina
1-P-064 Axe 1 RAMANANTSIHOARANA Harisoa Nathalie
1-P-073 Axe 1 RAMAMONJISON Johan
2-O-028 Axe 2 ZIDINI Djamaldine
2-O-031 Axe 2 RAHARINIONONANA Hanta
2-O-043 Axe 2 RANDRIANARINIRINA Endson Zozime
2-O-054 Axe 2 TSIRAVONJATO NOELA Mahatsangy
2-O-087 Axe 2 RATEFIARIMINO Jeanine Marie
2-O-097 Axe 2 RAZAFINDRAKOTO Fanoina Ny Riana
2-P-010 Axe 2 RAFANOELA Sandratriniaina Hermann
2-P-017 Axe 2 ANDRIAMIHAJA Tsiza Faratiana
2-P-026 Axe 2 ANDRIANJATO Edenafanambinantsoa Soamaro Evah
2-P-057 Axe 2 Farasoa Vololoniaina JEDIDIA
2-P-067 Axe 2 RANDRIANANDRASANA Ndrianantso
2-P-069 Axe 2 RANDRIAMIARANJAFY Safidimalala Sandratra
2-P-094 Axe 2 ANDRIAMIALISOA  Kanto
3-O-012 Axe 3 Arsene Giovanni RAKOTONIRINA
3-O-036 Axe 3 RAZANATOMPOHARIMANGA Niry Havana
3-O-062 Axe 3 RAHARINJATO Fanja Hanitriniala
3-O-074 Axe 3 ANDRIAMANANTENA Fenozo Heritiana
3-O-086 Axe 3 RAZAFINDRATSIMBA Ranja Lara Prisca
3-P-024 Axe 3 ANDRIAMANAMPISOA TSIRY ANGELOS
3-P-025 Axe 3 ANDRY FITAHIANTSOA Sitraka Nomena
3-P-038 Axe 3 ANDRIAMAMONJY Mbolanjara Todisoa HElene Albertina
3-P-040 Axe 3 RAKOTONIRINA Miora Fenosoa Sandra
3-P-046 Axe 3 MITOVOSOA RomEo
3-P-048 Axe 3 RAKOTOARISOA Daniel
3-P-068 Axe 3 RAHARISEHENO Ihanta Vololonirina
3-P-085 Axe 3 RABEMANANTSOA Herimamy Naharitra
3-P-098 Axe 3 TSIAVAHANANAHARY Tsaralaza Jorlin
Après relecture par les membres du Comité Scientifique de la JS ESPA, les articles suivants (Catégorie 2) ont reçu la décision suivante
  • Non Retenue auprès du Journal : International Journal of Energy, Environment, and Economics
  • Retenue sous réserve de révisions auprès du Journal : qui vous sera précisé pendant la Journée Scientifique de l’ESPA
1-O-003 Axe 1 RAKOTONINDRAINY ANDRIANIAINA PARFAIT
1-O-009 Axe 1 ABRAHAM Tianamalala Luciano
1-O-065 Axe 1 RAMAHAFADRAHONA Manitraja Claudia
1-P-013 Axe 1 VAVITSARA Marie Elodie
1-P-027 Axe 1 RAKOTOMALALA Vololona Harinoro
1-P-032 Axe 1 RAMILISON Tsanta Fifaliana Andriamihaja
1-P-052 Axe 1 Ravolason Haja Andrianarivo
2-O-019 Axe 2 RAHAMEFIARILALA Ako Tomima Tsihafoy Mifania
2-O-066 Axe 2 Raharitsiadiana Herimalala Marie
2-P-020 Axe 2 ANDRINEKENA Harena Finaritra
2-P-042 Axe 2 RASAMIMANANA Valisoa
2-P-084 Axe 2 ANDRIAMANANTENA Zolalaina
2-P-095 Axe 2 RAMANAKOTO Toky Nandrasana
3-O-080 Axe 3 vaosolomalala yvette
3-O-091 Axe 3 RAMAMINIAINA Florica Ormilla Rothschild
3-P-103 Axe 3 Rajo Harivelo Randriamboavonjy